შეიძინე ან/და და მიიღე საჩუქრები!

ხშირად დასმული კითხვები

აქ ჩვენ შევკრიბეთ ხშირად დასმული კითხვები და პასუხი გავეცით ყველა მათგანს, FILTRON BENEFIT 2024-ის შესახებ მეტი ინფორმაციის გასაგებად. გთხოვთ გაეცნოთ!


ძირითადი წესები და რეგისტრაცია

ვის შეუძლია იყოს FILTRON BENEFIT-ის მონაწილე?

პროგრამის მონაწილე შეიძლება იყოს ნებისმიერი იურიდიული და ფიზიკური პირი, რომელებიიც აწარმოებენ სამეწარმეო საქმიანობას და ყიდულობენ FILTRON ან/და WIX Filters ფილტრებს ჩვენს ვებ-გვერდზე - www.Georgia.filtron.eu ჩამოთვლილი მიმწოდებელისგან. პროგრამაში აღირიცხება მხოლოდ საგადასახადო დოკუმენტის საფუძველზე (ზედნადები დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა) განხორციელებული შესყიდვები..
ჩვენი პროგრამის პარტნიორები არიან მხოლოდ პროგრამის ვებ-გვერდზე ჩამოთვლილი მიმწოდებლები. თუ თქვენი შენაძენი განხორციელდა მიმწოდებლებისგან, რომლებიც არ არიან ჩვენი პროგრამის პარტნიორები, ასეთი შენაძენები არ აღირიცხება FILTRON BENEFIT 2024-ში.
ეს დამოკიდებულია შემდეგ გარემოებებზე:
დიახ, თუ თითოეული ეს პუნქტი ცალკე რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტია და აქვს განსხვავებული, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამასთან თითოეული კომპანია უნდა დარეგისტრირდეს სხვადასხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართის მეშვეობით (არ შეიძლება იყოს მითითებული პროგრამის სხვადასხვა მონაწილის ორი იდენტური ელექტრონული ფოსტის მისამართი).
არა, თუ ეს პუნქტები არის მხოლოდ საქმიანობის სხვადასხვა ადგილი, მაგრამ ფორმალურად საქმიანობა ტარდება ერთი რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტის ქვეშ - გააჩნიათ საერთო საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი.
სამწუხაროდ არა.
ვებ-გვერდზე ჩამოთვლილ კომპანიებს, რომლებიც აღნიშნულნი არიან როგორც "მომწოდებლები", არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ FILTRON BENEFIT 2024-ში.
აქცია, რომელიც დაკავშირებულია შესყიდვის ზღვრების გადალახვასთან გრძელდება 2024 წლის 1 მარტიდან 30 სექტემბრამდე.
ჩვენი დისტრიბუტორი და თქვენი მომწოდებელი მოგვაწოდებენ თქვენი შესყიდვების ღირებულებებს მონაწილის საიდენტიფიკაციო ნომრის საფუძველზე (დისტრიბუტორი ითვლის მონაწილის მიერ განხორციელებული შესყიდვების ღირებულებებს, რაც დასტურდება შესყიდვის დოკუმენტით რომელშიც მოცემულია მონაწილის საიდენტიფიკაციო ნომერი)
დიახ.
საკმარისია, დაარეგისტრიროთ თქვენი კომპანია და მონიშნოთ მიმწოდებელები, რომლებთანაც გსურთ FILTRON ან/და WIX Filters ფილტრების შეძენა. თქვენი შედეგები, თქვენ მიერ მითითებულ მიმწოდებლებთან ჯამურად განხორციელებული შესყიდვების სახით, ავტომატურად გამოჩნდება თქვენს პროფილზე რეგისტრაციის შემდეგ ყოველი მომდევნო თვის პირველ კვირას.
მოცემული მიმწოდებლისგან შენაძენის შედეგები აღირიცხება იმ თვის დასაწყისიდან, რომელშიც პროგრამის მონაწილემ დაამატა მიმწოდებელი.
ყოველი თვის პირველ კვირას, განვაახლებთ თქვენი წინა თვის შენაძენის ღირებულებებს. "იმპორტის სტატუსის" ქვეგვერდზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ მომწოდებლებისგან მონაცემთა იმპორტის სტატუსი.
დიახ, პროგრამის მიმდინარეობისას შესაძლებელია ჩაამატოთ მიმწოდებელი თქვენს მიერ უკვე არჩეულ მიმწოდებელთა სიაში. საკმარისია, რეგისტრაცია გაიაროთ პროგრამაში და ქვეგვერდზე „პროფილის განახლება“ დაამატოთ FILTRON ან/და WIX Filters ფილტრების ახალი მიმწოდებელი.
არ არსებობს მინიმალური შესყიდვების ოდენობა. პროგრამის მონაწილის ანგარიშზე აღირიცხება FILTRON და/ან WIX Filters ფილტრების შესყიდვების ნებისმიერი ოდენობის ფაქტობრივი ღირებულება (დღგს გარეშე), რომლებიც მონაწილეს მიერ.განხორციელებულია საგადასახადო დოკუმენტის საფუძველზე (ზედნადები დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა) ვებ-გვერდზე მითითებული დისტრიბუტორებისგან.
არა. მიუხედავად იმისა, რომ ბონუსი გამოხატულია ქართულ ლარში, იგი არ წარმოადგენს მონაწილესათვის გადასახდელ თანხას. ეს არის მხოლოდ მონაცემი, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენი შესყიდვის შედეგზე. აქციის დასრულების შემდეგ ბონუსი გაზრდის თქვენს მიერ რეალურად განხორციელებული შესყიდვების ჯამურ ბიუჯეტს, რაც დაგეხმარებათ მომდევნო დონის გადალახვაში, შესაბამისად გაიზრდება თქვენი ქულები.
ბონუსის გამოთვლის ბაზას წარმოადგენს 2023 წელს თქვენი შესყიდვების ღირებულება. თუკი 2024 წელს თქვენ გადააჭარბებთ 2023 წლის იმავე პერიოდის შესყიდვების ღირებულებას, განსხვავება წლევანდელ და შარშანდელ შესყიდვებსა და შორის გამრავლდება 20%-ზე. (ღირებულებები დღგ-ს გარეშე). აქციის ბოლო თვის მონაცემების იმპორტის შემდეგ მიღებული ბონუს ღირებულება დაემატება თქვენს რეალურად განხორციელებულ შესყიდვების ღირებულებას, მიღებული რიცხვი ჩაითვლება თქვენი საბოლოო ჯამური შესყიდვის შედეგად.
"სტატისტიკის" განყოფილებაში, "ჩემი ბონუსი" , ყოველთვიურ ციკლში შეგიძლიათ შეამოწმოთ, მიაღწიეთ თუ არა შესყიდვის უფრო მაღალ ღირებულებებს, ვიდრე გასულ წელს, შესაბამისად, რა ღირებულება აქვს თქვენს ბონუსს.
ბონუსი გაზრდის თქვენი შესყიდვის შედეგს, რაც გამოიწვევს თქვენი შანსების ზრდას, რათა გადალახოთ მომავალი შესყიდვის დონე. რაც უფრო მაღალია გადალახული ზღვარი, მით უფრო მეტი ქულის მიღებაა შესაძლებელი, რაც ამასთანავე ნიშნავს მეტად ღირებული საჩუქრების მიღების მეტ შანსს.
საჩუქრები უშუალო კავშირშია FILTRON ან/და WIX Filters ფილტრების შესყიდვების ღირებულებასთან (დღგ-ს გარეშე). რაც უფრო მაღალია შესყიდვების ღირებულება დაფიქსირებული მონაწილის პროფილზე, მით უფრო მაღალი იქნება მონაწილის შესყიდვის ზღვარი და მით მეტი ქულის საჩუქრად გადაქცევას შეძლებს. რაც უფრო მეტს გასცემთ, მით მეტს მიიღებთ.
საჩუქრების არჩევა შესაძლებელია პრიზების კატალოგიდან აქციის დასრულების და საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ, ე.ი 2024 წლის 13-დან 18 ოქტომბრამდე პრიზების შეკვეთა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მონაწილის პროფილში პრიზების კატალოგის გვერდიდან.
არა. დაგროვებული ქულების გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ საჩუქრებში ან სასაჩუქრე ბარათში, რომლის შესახებაც სრულ ინფორმაციას მიიღებთ პრიზების კატალოგში.
პროგრამის ბოლოს ყველა საჩუქარი გაიგზავნება ფოსტით ან კურიერის საშუალებით.
"ჩემი შესყიდვები" ქვეგვერდზე წარმოდგენილი შესყიდვების ღირებულების შესახებ საჩივრების გაგზავნა შესაძლებელია სპეციალური ფორმის საშუალებით, რომელზე გადასვლაც შესძლებელია თოთოეული შესყიდვის გვერდით არსებული ღილაკით საჩივრების წარდგენა შესაძლებელია შესყიდვის თვის მომდებნო თვის ბოლომდე. მაგალითად: თუ არასწორი ღირებულება ეხება აპრილის თვის შესყიდვებს, ამ ღირებულების შესახებ საჩივრების წარდგენა შესაძლებელია არაუგვიანეს 2024 წლის 31 მაისისა. გამონაკლისს წარმოადგენს აქციის ბოლო თვის საჩივრის წარდგენა. აქციაში "გადააჭარბე ზღვარს და მოიგე გარანტირებული საჩუქრები 2023", საჩივრები სექტემბრის თვის შენაძენისთვის უნდა იყოს წარდგენილი 2024 წლის 9 აგვისტოს, 10:00 საათამდე.

ჯერ კიდევ არ გაქვთ მომხმარებლის პროფილი?

რეგისტრაციას მხოლოდ რამდენიმე წუთი ჭირდება!
VIDEO
+